Mindfulness Based Commpasionate Living Cours 16.09.2021

/
/
Mindfulness Based Commpasionate Living Cours 16.09.2021
Mindfulness Based Commpasionate Living Cours 16.09.2021

Zapraszam na kurs MBCL Mindfulness Based Compassionate Living Course
Eryka van den Brinka & Fritsa Kostera
ŻYCIE PEŁNE WSPÓŁCZUCIA W OPARCIU O UWAŻNOŚĆ

8 tygodniowy program.

„ Miłość i współczucie są koniecznością, a nie luksusem. Bez nich ludzkość nie jest w stanie przetrwać”
Dalai Lama.

Kochani zapraszam Was na tą perełkę, piękny program opracowany przez Erika van den Brink i Fritsa Kostera. Obaj twórcy pracują i mieszkają w Holandii.
Jest to program, który zwiększa dobrostan psychologiczny i poczucie pełni, wpływa na jakość życia i relacji ze sobą i światem.

Wspiera, rozwija i pogłębia naturalną, piękną cechę jaką jest współczucie.

Oparty jest na licznych badaniach naukowych w grupach pacjentów klinicznych i pozaklinicznych.

MBCL to program szkoleniowy z obszaru zdrowia psychicznego, dla tych z Was którzy potrzebują nauczyć się innego, poza schematycznego postępowania z własnym bólem emocjonalnym, umysłowym, relacyjnymi fizycznym,cierpieniem w jakiejkolwiek formie.

Oferuje on popartą licznymi badaniami naukowymi, praktykę kultywowania współczucia i uważności w relacji ze sobą, dla siebie jak i innych wokoło nas.

Co dzięki MBCL:
Świadome, pełne życzliwości zrozumienie procesów zachodzących w Tobie i Twoim życiu.

Umiejętność okazania sobie zainteresowania, troski i wsparcia w sytuacji gdy najbardziej tego potrzebujesz.
Zaprzestanie wewnętrznych konfliktów i rozdarć.
Odzyskanie radości życia i poczucia pełni.

Skuteczniejsze radzenie sobie z bólem psychicznym i fizycznym. Zmiana ograniczających przekonań oraz wzorców zachowań. Poprawa relacji ze sobą i otoczeniem.
Objęcie siebie opieką i czułą troską.

Bycie w pełni uważnym tu i teraz.

————————————————————
Program MBCL w szczególności wspiera osoby doświadczające: Smutku
Beznadziei
Izolacji
Wstydu
Poczucia winy
Bycia niewidocznym, wykluczonym, Niekochanym
Depresji
Lęków
Osób cierpiących
Osób po traumatycznych przeżyciach
Oraz osób:
Pragnących pogłębić proces samopoznania
Szukających odpowiedzi na pytanie Kim jestem ?
Osób chcących żyć uważniej pełnią swojego jedynego życia. Pogłębić życzliwość oraz współczucie dla siebie i świata.
Na grupie panuje atmosfera:
Wsparcia
Otwartości
Bezwarunkowości
Pełni akceptacji
Ciepła
Bezpieczeństwa.

Jest w nas tyle blokad i niechęci do doświadczania siebie, tyle lęku i obaw, poczucia winy, gniewu, zagubienia i żalu.

Niektórzy z nas nie chcą tego zauważyć, ani dopuścić do siebie, a objęcie tego w sobie jest jednym z najpiękniejszych i najgłębszych doświadczeń życia.

Możemy w końcu się utulić i przestać chronić siebie przed sobą. Chcemy być inni niż jesteśmy i to staje się naszą obsesją, ogromnym oporem wobec życia.

Wybierasz część siebie a resztę odrzucasz, ten program pozwoli Tobie przyjąć siebie w całości.

„..praktyka uważności jest radykalnym wyrazem miłości. Co oznacza, że współczucie oraz samowspółczucie są jej podstawą”.

„Bez błota nie ma lotosu”

Program obejmuje:
8 cotygodniowych spotkań w każdy czwartek godzina 17:30 -20:00

16.września

Udział w Dniu Uważności 6 godzin Skrypty po każdej sesji
Dyplom ukończenia
Nagrania ćwiczeń.

Program skierowany jest do praktyków uważności którzy ukończyli MBSR, MBCL i podobne Kursy.

Program opiera się na naukowym zrozumieniu znaczenia compassion/ self compassion.

Koncepcja programu, inspirowana jest twórczością Paula Gilberta, Christopera Germera, Ricka Hansona oraz Kristin Neff.

Czym zatem jest współczucie:
I tu mogę Was bardzo zaskoczyć przeczytajcie uważnie:) Wspólczucie, to zdolność do odczuwania troski i zaopiekowania się przeżywanym bólem i cierpieniem, zarówno naszym własnym jak i innych.
Towarzyszy temu pragnienie niesienia ulgi, złagodzenia tego bólu i cierpienia, oraz chęć wzięcia odpowiedzialności za to w jaki sposób się do niego odnosimy.

Współczucie wymaga od nas odwagi i hojności.

ILE JESZCZE CHCESZ BYĆ W PROCESIE POMIJANIA SIEBIE I WŁASNYCH POTRZEB.

Współczucie, okazane sobie, jest darem dla innych, kiedy rozwijamy zdrowsze, wspierające relacje ze sobą, otwieramy swoje serca dla innych, nasze dzieci, partnerów, przyjaciół i ludzi żyjących razem z nami, nie obok nas.

Jest to niezwykły program który otwiera nas na umiejętne bycie z naszym cierpieniem, bólem w sposób pełen wrażliwości i mocy, co przynosi korzyści nam samym jak i wszystkim którym przyszło z nami żyć.

Wszystko zaczyna się od Ciebie nie ma innej drogi.

Zapisy i zgłoszenia drogą Mailową pod adresem [email protected] lub nr telefonu 604161670
Wpłata przy zgłoszeniu 400 zł
nr konta 061140 2004 0000 3102 7818 7476 z dopiskiem kurs MBCL

Po zgłoszeniu wysyłam oficjalne zgłoszenie do wzięcia udziału w programie.
Koszt kursu 990 zł
Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w 2 ratach pierwsza przy zgłoszeniu kolejna w październiku.

Zapisy do końca sierpnia
Z całego serca zapraszam Katarzyna Jaguszewska Nadrasik DOŚWIADCZENIE: