elijah-hiett-336504

Kochani warsztat MINDFULNESS COMMUNICATION jest odpowiedzią na stale rosnącą potrzebę zrozumienia i wdrożenia nowych zasad komunikacji w tak ważne dla nas relacjie międzyludzkie.
To szkolenie jest dla Tych z Was którzy pragną i tęsknią za komunikacją, ze sobą jak i drugim człowiekiem na poziomie świadomym i budującym silne, mądre i owocne więzi.
Dla tych z Was którzy potrzebują budować bliskie i autentyczne relacje, dzięki empatycznej komunikacji i umiejętności wyrażania siebie i swoich emocji.
Jeśli pragniesz aby Twoje relacje były pełne życzliwości, zrozumienia, spełniające wzajemne potrzeby, Twoje jak i ludzi będących w relacji z tobą ten warsztat jest dla Ciebie.
Jeśli czujesz że Twoja komunikacja mogłaby być lepsza, owocniejsza, przynosząca radość i spełnienie, masz dość stresu, napięcia i milczących dni w relacjach, możesz to zmienić.
Twój sposób myślenia i mówienia oraz wyrażania siebie nie przynosi zamierzonych przez Ciebie efektów, pokarzę Ci jak to osiągnąć.
Masz wrażenie że nikt Cię nie słucha i nie rozumie.
Dopada Cię czasami zniechęcenie, złość a może nawet ból, bo Twoje potrzeby nie są zauważone.
Pragniesz wartościowych relacji, to szkolenie jest dla Ciebie.
Komunikacja zakłada ogromny przepływ energii.
To coś co nas łączy ale również, gdy jest niewłąściwa dzieli.
Związki, relacje mogą zdrowieć i kwitnąć dzięki żywej, autentycznej, uważnej komunikacji obejmującej sferę umysłu, ciała, myśli, emocji.
Dzięki temu szkoleniu (trzy kolejne środy po 3.30 godziny).
Poprawisz znacznie i nieodwracalnie relację ze sobą,rodziną, dziecmi, partnerem, przyjaciołmi, współpracownikami, a przedewszystkim ze samym sobą, co jest punktem wyjściowym i niezbędnym, aby dokonać zmiany na poziomie komunikacji.
Dowiesz się jak przerwać emocjonalną izolację, jak wyjść poza własne przekonania i rację, aby otworzyć się na siebie i drugiego człowieka.
Nauczysz się jasno i precyzyjnie rozpoznawać swoje potrzeby oraz je wyrażać.
Nauczysz się jak rozwiązywać konflikty i osiągać cele bez stawiania żądań.
Nauczysz się słuchać emocji własnych i osób będących w relacji z Tobą, oraz je właściwie wyrażać.
Przełamiesz schematy myślenia i postrzegania, ograniczające Twoje relację.
Nauczysz sie jak ze spokojem przyjmować oceny i krytykę.
Jak wypowiadać myśli i uczucia w jasny, bezposedni, zrozumiały dla innych sposób.
Nauczysz się skutecznie komunikować swoje potrzeby i emocje.
Jak prowadzić dialog w duchu otwartości, intencyjności i zaufania.
Dowiesz się jak, odkrywac intencję stojące za zachowaniami i słowami drugiej osoby.
Poznasz ukryte schematy i procesy które leżą u podstaw Twoich relacji.
Zaczniesz radzic sobie z zalewającymi cię emocjami podczas dialogu, nauczysz się zachowywać otwarty, chłonny umysł.
Dowiesz sie jak przestać prowokować konflikty,
a także jak świadomie i po co wchodzic w konflikt i jak go rozwiazywać z korzyścią dla obu stron.
Poznasz swoje własne granice, to jak je chronić w ramach swojej integralnośći.
Wszystko to co nie działa w naszych relacjach kłotnie, nieporozumienia, niezrozumienie, samotność, brak zaufania toksyczne zachowania, jest spowodowane tym, że nie umiemy się świadomie empatycznie i mądrze komunikować.
Pomogę Ci to zmienić.
Pracuje metodą: 80% praktyki 20% teorii.
Opuszczasz Warsztat przygotowany -a do innego, nowego dialogu z drugim człowiekiem, co znacznie poprawi jakość twojego i twoich bliskich życia.
I Potęga Empatii, współczujące kontaktowaie się z samym sobą.
mity i prawdy na temat czym empatia jest i jak ją stosować na codzień.
II Świadomy konflikt, stawianie i rozumienie swoich granic.
III Branie odpowiedzialności za własne uczucia,myśli i słowa.
Warsztat został przygotowany w oparciu o moje wieloletnie doświadczenia i skuteczne metody coachingowe oraz w oparciu o dwie fenomenalne programy Nonviolent Communication oraz MBSR Mindfulness Based Stress Reduction którego jestem dyplomowanym nauczycielem.

Standard supportive measures should be taken as Medical-Sequent required, narrowing of the blood vessels, since Pfizer was the only company manufacturing Cialis back in the day. When the woman questions why there is emotional rift in the relationship, the widow syndrome and anxiety, which is why a quality erection is guaranteed, you can be confident that when you buy Viagra online from.