justin-luebke-286157

Jest to oryginalny kurs MBSR Jona Kabat Zinna
Przeprowadziny w ramach 8 tygodniowych spotkań w firmie
współpracującej.
Podstawowym celem wprowadzenia programu uważności w
firmach jest podniesienie efektywności w pracy zawodowej
poprzez trening umysłu zgodny z duchem mindfulness, a
także z naturalną potrzebą rozwoju osobistego.
Uważność to
szczególny rodzaj uwagi świadomej, nieosądzającej i
skierowanej na chwilę bieżącą.
Autoregulacja uwagi, świadomość, skoncentrowanie i pełna
percepcja zdarzeń.
Uważność jest sposobem zarządzania własną uwagą, która
prowadzi nas do wytworzenia nowej postawy świadka
zorientowanej na dogłębną nieoceniającą, uważność
przeżywanego doświadczenia.
Korzyści po przebytym kursie MBSR
Poprawa relacji w kontakcie z sobą samym.
Poprawa relacji z innymi osobami, uczestniczącymi w naszym
życiu codziennym.
Poprawa umiejętności wyrażania siebie w sytuacjach
społecznych.
Wzrost empatii.
Lepsze rozumienie i nazywanie swoich uczuć.
Zwiększona odporność psychiczna.
Redukcja stresu.
Redukcja wypalenia zawodowego.
Poprawa komunikacji.
Lepsze funkcjonowanie w grupach społecznych.
Wzrost samoświadomości i witalności.
Poprawa uwagi i koncentracji.
Poprawa efektywności w pracy.
Redukcja depresji i lęków.
Wolność od ruminacji.
Wzrost poczucia własnej wartości.
Wzrost zadowolenia z życia.
Poprawa stanu fizycznego będąca konsekwencją poprawy
stanu psychicznego.
Wzrost efektywności zawodowej.
Rozwój metaświadomości.
Kurs bazuje na technikach Mindfulness stosowanych w
oryginalnym kursie MBSR Jona Kabat Zina oraz innych technikach z zakresu mindfulness
Wyróżniamy w kursie następujące aspekty
Skupiona uwaga focused attention
Otwarte monitorowanie open monitoring
Nieosądzające współczucie non referential compassion
Medytacja uważności
Medytacja wglądu Insight.
Program kursu 8 tygodni.
Czym jest uważne życie pożegnanie autopilota.
Jestem tym co postrzegasz. Zmiana perspektywy.
Twoje myśli, to nie Ty.
Relacja ciało, umysł, oddech.Obecność.
Emocje, manifestacja myśli w Twoim ciele.
Uważna komunikacja.
Przestrzeń a umysł.
Zrządzanie umysłem uwolnienie się z pod jego kontroli.
Uważność jako nowa jakość życia.
Nasze kursy cechuje elastyczność względem miejsca
przeprowadzenia kursu i jego czasem.
Każdy kurs może być zorganizowany zgodnie z oczekiwaniami
waszej firmy.