MBCT MINDFULNESS BASED COGNITIVE THERAPY Trening Terapia Poznawczo Behawioralna START 15 MAJA PIĄTKI Oparta na Uważności.

/
/
MBCT MINDFULNESS BASED COGNITIVE THERAPY Trening Terapia Poznawczo Behawioralna START 15 MAJA PIĄTKI Oparta na Uważności.
MBCT MINDFULNESS BASED COGNITIVE THERAPY Trening Terapia Poznawczo Behawioralna START 15 MAJA PIĄTKI Oparta na Uważności.

MBCT Mindfulness-Based Cognitive Therapy – Terapia Poznawcza Oparta na Uważności
Mindfulness w profilaktyce depresji – kurs MBCT

Zapraszam do rekrutacji na jedyny w Łodzi kurs MBCT

KURS rozpoczyna się 3 kwietnia 2020 w piątek o godzinie 18:30 – 21:00
Przed nami 8 spotkań w każdy kolejny piątek, kurs zakończy się 29 maja 2020.

„Cierpienie jest niewystarczające. Życie bywa piękne i straszne zarazem. Jak mam się uśmiechać skoro jest we mnie tyle smutku? To jest naturalne – musisz uśmiechnąć się do swojego smutku, ponieważ jesteś czymś o wiele większym niż Twój smutek.”
~ Thich Nhat Hanh

Zapraszamy serdecznie na pierwszy w Łodzi 8 tyg. kurs Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT – Mindfulness Based Cognitive Therapy) prowadzony przez wykwalifikowaną nauczycielkę pracujące pod superwizją specjalistów z Oxford Mindfulness Centre (OMC).
Katarzynę Jaguszewską

Depresja to zaburzenie nastroju, które negatywnie wpływa na naszą zdolność do jasnego myślenia, osłabia motywację do działania, utrudnia podstawowe funkcje organizmu tj. sen i odżywianie.

Przy tym wszystkim wystawia nas cierpienie psychiczne i ból fizyczny, wobec których czujemy się bezradni.

Depresja wg danych WHO – Światowej Organizacji Zdrowia – do 2020 roku będzie na drugim miejscu wśród najczęstszych chorób, a do 2030 roku – na pierwszym, wyprzedzając choroby układu krążenia i onkologiczne.

Na depresję choruje w tej chwili na świecie około 350 mln ludzi. W Polsce cierpi na nią prawdopodobnie około 1,5 mln osób. Każdy może doświadczyć incydentu tej choroby, co piąta osoba będzie miała w życiu kliniczny objaw depresji, często już w wieku nastoletnim, jednak nieleczona – depresja staje się uciążliwa i przewlekła. Nazywana jest epidemią XXI wieku.

Kochani to bardzo ważne:

Można zapobiegać jej powrotom, osłabiać ich przebieg.

CZYM JEST MBCT

8-tygodniowy kurs MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) jest treningiem uwagi powstałym na fali zainteresowania psychologii zachodniej uważnością oraz wiedzy na temat mechanizmów powstawania i przebiegu depresji i stanów depresyjnych.�Wyniki badań naukowych z ostatnich 10 lat potwierdzają, że metoda ta jest bardzo skuteczna w redukowaniu ryzyka nawrotu u osób, które mają w wywiadzie depresję lub nawracające stany obniżonego nastroju.
Terapia w oparciu o uważność gwarantuje pacjentom, że przyniesie im ona głęboką i trwałą wolność od cierpienia zapobiegając nawrotom depresji i stanom obniżonego nastroju. Wyniki są porównywalne do uzyskiwanych przy leczeniu środkami przeciwdepresyjnymi. MBCT wydaje się najbardziej pomagać osobom o największej podatności na nawroty, wynikającej z: niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa, wczesnego wystąpienia pierwszego epizodu, trzech lub więcej uprzednich epizodów, bardziej nasilonych objawów depresji w punkcie wyjścia.

MBCT – PODSTAWY KLINICZNE

Kurs Terapii Poznawczej Opartej na Uważności MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) to program interwencji opartej na uważności (MBI) nakierowany na pracę z negatywnymi emocjami i reaktywnymi, negatywnymi wzorcami myślenia w celu zapobiegania nawrotom zaburzeń nastroju. Program został stworzony przez naukowców: Marka Williamsa (Oksford), Johna Teasdale’a (Cambridge) i Zindela Segala (Toronto) w ramach tzw. trzeciej fali terapii poznawczej jako program zapobiegający nawrotom depresji. Jego skuteczność w kontekście zaburzeń depresyjnych została udowodniona empirycznie i potwierdzona przez Brytyjski Narodowy Instytut Badań Klinicznych (National Institute for Clinical Excellence – NICE). Rozległe badania kliniczne szybko dowiodły, że efektywność MBCT rozciąga się również na inne obszary zachwiania wewnętrznej równowagi takie jak: chroniczne wyczerpanie i stres, stany lękowe, uzależnienia, nawracające lub nieustępujące stany obniżonego nastroju.

DLA KOGO

Z uwagi na wielką wartość tego programu jest on obecnie udostępniany również poza kontekstem klinicznym dla wszystkich osób, które w różnym stopniu doświadczają cierpienia psychicznego (przewlekły stres, obniżony nastrój, nawracające stany lękowe, wypalenie zawodowe, trudne emocje), jest on cudowną praktyką dla osób które pragną poznać swój umysł i tkwiące w nim mechanizmy, automatyzacje i uwarunkowania aby w sposób wolny i świadomy, nie automatyczny, odpowiadać na trudności i życiowe kryzysy.

Również dla osób przezywających nawracające stany lękowe, smutki, asocjacje i inne stany związane z izolacją.

JAK WYGLĄDA KURS MBCT

Terapia Poznawcza Oparta na Uważności łączy elementy Terapii Poznawczej (CT – „Cognitive Therapy”) z kontemplatywnymi technikami praktyki uważności wraz z obecnym w nich rozumieniem problemu nawracającego cierpienia psychicznego i jego podłoża.

W swojej strukturze bazuje na pierwszym pionierskim programie Redukcji Stresu Opartej na Uważności (MBSR) stworzonym przez profesora medycyny Johna Kabata-Zinna na Uniwersytecie w Massachusetts w pracy z osobami cierpiącymi na przewlekły stres oraz chroniczny ból .
Którego jestem międzynarodowym dyplomowanym nauczycielem.

Kurs MBCT trwa osiem tygodni i składa się z ośmiu dwu i pół godzinnych sesji , cotygodniowych spotkań grupowych, w trakcie których zapoznasz się z konkretnymi praktykami uważności i ćwiczeniami poznawczymi nakierowanymi na rozpoznawanie i uwalnianie się z reaktywnych, negatywnych wzorców myślenia nakręcających spiralę cierpienia psychicznego i obniżonego nastroju. Następnie, stopniowo poznasz alternatywne sposoby świadomego odnoszenia się do trudności i uwalniania od niekorzystnych stanów umysłu.

MBCT jest procesem praktycznym, doświadczalnym, a nie teoretycznym.

Fundamentalnym aspektem programu jest pogłębianie pracy z umysłem poprzez regularną praktykę w domu (z nagraniami) pomiędzy sesjami oraz proces dopytywania w grupie (conteplative inquiry) pozwalający pogłębić doświadczenie wprowadzanych praktyk.

Kurs trwa zwykle dwa miesiące i obejmuje również tzw. Dzień Uważności – całodniową grupową praktykę w milczeniu.

Podczas każdej sesji zyskujemy narzędzia pozwalające nam zachować spokój umysłu i harmonię emocjonalną. Uczymy się szybko wychwytywać subtelne jeszcze oznaki zbliżającego się nawrotu obniżonego nastroju / depresji, aby do nich nie dopuścić.

CZAS

8 kolejnych piątków od 3 kwietnia do 29 maja ( z wyłączeniem piątku 1 maja)
godz. 18.00- 21:00 + Dzień Uważności – niedziela 17 maja lub w innym dogodnym wybranym na grupię terminie zawsze konsultuje termin z Wami.

TEMATY SPOTKAŃ

Sesja 1 – przytomność a automatyczny pilot w życiu
Sesja 2 – życie „w trajkoczącej głowie”
Sesja 3 – zbieranie rozproszonego umysłu, świadomość oddechu
Sesja 4 – rozpoznawanie awersji i mechanizmu unikania trudności
Sesja 5 – nauka przyzwalania / akceptacji / odpuszczania
Sesja 6 – myśli nie są faktami – zauważanie powtarzalnych wzorców
Sesja 7 – jak najlepiej o siebie zadbać – aktywność i nastrój
Sesja 8 – utrwalanie i poszerzanie nowej wiedzy dla utrzymania równowagi w życiu

PROWADZĄCA

KATARZYNA JAGUSZEWSKA

Absolwentka szkoły trenerskiej uczącej zapobiegania nawrotom w depresji (MBCT), w trakcie certyfikacji przez Oxford Mindfulness Centre. Opartej na Uważności). Prowadzi kursy MBCT pod superwizją dr Christiny Surawy z Oxford Mindfulness Centre przy Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Oksfordzie.

Opiekująca się sobą i wspierająca innych.
Szukająca prawdy, harmonii i równowagi i pomagająca ją znaleźć.
Inspirująca innych do odnajdywania swojej drogi oraz odzyskiwania uważności w świecie pełnym bodźców.
Uwielbiająca być blisko ludzi, kontakt z nimi jest tym co wypełnia i wzbogaca moje życie.

Prowadzę regularne kursy i spotkania medytacyjne od 8 lat mam bogate i ugruntowane doświadczenie w praktyce medytacyjnej, praktykuje pod okiem moich mistrzów tak w kraju jak i poza granicami W KANONIE PALIJSKIM
odbieram regularne nauki i personalne wskazówki dalszego rozwoju duchowego.

CERTYFIKOWANY NAUCZYCIEL MBSR Certyfikat wydany przez INSTYTUT for MINDFULNESS BASED APPROACHES W NIEMCZECH/
POLSKI INSTYTUT MINDFULNESS

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR I MBCT.

Wykładowca Polski Instytut Mindfulness. POLIM w ramach uważnego ruchu, w latach 2018-2020.

DYPLOMOWANYM MIĘDZYNARODOWY COACH
ZEN COACHING wydany przez Kare Landfald

Nauczyciel, koordynator i osoba wprowadzająca Mindfulness do szkół w Polsce.

Obecnie w trakcie certyfikacji Terapii Poznawczej opartej na uważności MBCT przy Oxford Mindfulness Centre.

W certyfikacji
Mindfulness Based Compassionate Living
program twórców Eryka van de Brink oraz Fritsa Kostera.

Certyfikowany Yoga Coach, Meditation Coach.
Coach Uważności/ Mindfulness
Dyplomowany nauczyciel medytacji uważności Vipasana Insight, Mindfulness.

Dyplomowany nauczyciel Hatha Yogi, Pranayamy z 25 letnim doświadczeniem.

Prezes Instytutu Świadomego Życia „Here & Now”.

Twórca miejsca pełnego mocy i rozwoju duchowego, osobistego Yoga & Mind.

Na codzień pracuje z klientem indywidualnym, szkołami uczelniami oraz grupami biznesowymi w obszarze wdrażania technik mindfulness, zen wspierając ich rozwój oraz metta kompetencje.

I NAJWAŻNIEJSZE KOCHAM TO CO ROBIĘ

CENA MIEJSCE

990 zł (płatne z góry)
8 spotkań po 3 h  + 6 h praktyki w Dniu Uważności,
Materiały i nagrania audio do samodzielnej praktyki w domu udostępniane po każdym spotkaniu
Materiały dydaktyczne

Osoby kończące kurs MBSR LUB I MBCL cena za kurs 900ZŁ
** w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozbicia płatności na dwie raty proszę o kontakt.

INSTYTUT Mindfulness & Compassion
True Essence Katarzyna Jaguszewska

ul Tymienieckiego 25 d lok 40

ŁÓDZ
lokalizacja Lofty Tymienieckiego

INFORMACJE I ZAPISY

Telefoniczne lub mailowe kasia.jogin@gmail.com
604161670
Zapraszam do rozmowy

WIĘCEJ O KURSIE

Kurs jest częścią III Fali Terapii Poznawczo-Behawioralnej i należy do nurtu medycyny zachodniej. Program MBCT jest obecnie preferowanym sposobem leczenia depresji, rekomendowanym przez Brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej.

WIĘCEJ O MBCT

Terapia Poznawcza Oparta na Uważności – MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) daje nadzieję na pomoc w szerokim zakresie problemów zdrowia psychicznego i psychofizycznego. Wyniki badań pokazują, że metody oparte na uważności, a w szczególności MBCT pomagają osobom z takimi problemami jak uogólnione zaburzenie lękowe, depresja, niepokój, chroniczny ból, choroby nowotworowe, syndrom zmęczenia, stres i choroba afektywna dwubiegunowa.�MBCT łączy elementy terapii poznawczej z intensywną praktyką medytacyjną i ma na celu umożliwienie uczestnikom przyjęcia innego spojrzenia na ból i cierpienie związane z depresją i innymi problemami emocjonalnymi, jak również osiągnięcie dobrostanu i lepszego funkcjonowania.
�Randomizowane badania kliniczne udowodniły skuteczność tego programu w zapobieganiu nawrotom u osób, które doświadczyły powtarzających się epizodów depresji, a w związku z tym MBCT jest zalecane w wytycznych Narodowego Instytutu Doskonałości Klinicznej (National Institute of Clinical Excellence, NICE) jako skuteczny rodzaj interwencji zapobiegający nawrotom tego coraz powszechniejszego problemu.

Brytyjski Narodowy Instytut Badań Klinicznych (Natonal Institute for Clinical Excellence – NICE) zatwierdził MBCT jako skuteczną metodę zapobiegania nawrotom depresji. Badania osób, które przeszły trzy lub więcej epizodów depresji, wykazały, że udział w ośmiotygodniowym programie MBCT przyczynił się do znacznego zmniejszenia prawdopodobieństwa nawrotu depresji.
Istotą Programu MBCT jest zmiana charakterystycznych dla zaburzeń nastroju stanów umysłu oraz rozwijanie nowych, niestosowanych do tej pory sposobów reagowania.

ZAPRASZAM DO ZAPISÓW 🙂