Kurs Medytacji Wglądu

/
/
Kurs Medytacji Wglądu
Kurs Medytacji Wglądu
ZAPRASZAM NA 2 MIESIĘCZNY Intensywny Kurs Medytacji Insight Wglądu inspirowany medytacją Vipassana.
KURS ROZPOCZYNA SIĘ 2 LISTOPADA KOŃCZY 28 GRUDNIA
OBEJMUJE 9 SPOTKAŃ PO 2 GODZINY.
Spotykamy się w każdy wtorek godzina 18-20 W Klinice Redukcji Stresu i Mindfulness na żywo.
Vipassana oznacza widzieć rzeczy takimi jakie one są, jest to najstarsza z technik medytacji wywodząca się z nurtu Theravada.
Budda nauczał jej jako sztuki życia uniwersalnego lekarstwa na dolegliwości naszych umysłów i ciał.
Ta forma medytacji nie ma związku z żadną religią ani ruchem jest świecką formą, umożliwia całkowite usunięcie wszelkich zakłóceń i zanieczyszczeń z umysłu, czego rezultatem jest spokojny umysł i życie w poczuciu pełni i dobrostanu.
Prawdziwą płynącą korzyścią z praktyki medytacji jest T R W A Ł A P R Z E M I A N A – nowa i trwała cecha pojawiająca się na skutek regularnych praktyk medytacyjnych.
Ta trwała przemiana kształtuje nasz poziom świadomości oraz zachowania na co dzień, a nie tylko podczas medytacji czy zaraz po jej wykonaniu.
Potwierdzają ten fakt liczne badania Neurobiologii Medytacji ( contemplative neuroscience) oraz Instytutu Mind and Life, założonego przez Dalajlamę.
Forma medytacji praktykowana podczas kursu jest sposobem auto transformacji poprzez samoobserwację.
Skupia się na związku pomiędzy umysłem a ciałem.
Oraz ich wzajemnej korelacji.
Pozwala osiągnąć równowagę umysłu, który w rezultacie praktyki staje się pełen współczucia i miłości.
Wprowadza nowe stałe cechy przemiany do mózgu znajdujące odzwierciedlenie w stałych cechach takich jak równowaga, stabilizacja emocjonalna, miłująca dobroć , empatia, współczucie i samo współczucie, obecność, otwartość, bezstronność.
Wszystkie nawykowe schematy rządzące naszym umysłem w postaci myśli oraz pojawiające się uczucia, osądy i doznania stają się dla nas czytelne .
Praktyka pozwala nam wzrastać, rozwijać się zauważać ograniczenia oraz to w jaki sposób nasz umysł wytwarza cierpienie i w jaki sposób możemy się od niego uwolnić.
Praktyka pozwoli się tobie uwolnić od codziennych zmagań, poprzez zmianę perspektywy postrzegania, wyzwolić od fiksacji, skupienia na samym sobie, ambiwalencji i impulsywności, pozwoli tobie doświadczać uważnego zanurzenia w chwili obecnej oraz miłującej troski o wszystkich.
Zaczniesz żyć, w poczuciu wolności od schematów umysłu, z coraz większą świadomością uwolnienia się od iluzji i przeszkadzających emocji.
MEDYTACJA UWAŻNOŚCI / VIPASSANA ZWIĘKSZA ZROZUMIENIE SIEBIE SAMEGO I OTACZAJĄCEGO NASZ ŚWIATA.
Technika ta jest prostym i logicznym sposobem osiągnięcia autentycznego spokoju umysłu i prowadzenie szczęśliwego, pożytecznego życia.
Medytacja Insight wywodzi się z Azji południowej i południowo wschodniej, celem tego najsłynniejszego na świecie systemu medytacyjnego jest wgląd w naturę naszego umysłu oraz dokładne zrozumienie jak wszystko w otaczającym nas świecie działa, co jest zródłem naszego cierpienia a co drogą naszego wyzwolenia tak aby osiągnąć zrównoważony, stabilny, czysty i przejrzysty umysł.
UMYSŁ JEST NARZĘDZIEM NIEZBĘDNYM DO ŻYCIA, ALE TYLKO NARZĘDZIEM, A NIE WŁADCĄ CIĄGNĄCYM NAS W SWOJE SIDŁA I PRZYTRZYMUJĄCY NAS W NIEPRAWDZIWYCH INTERPRETACJACH I STANACH.
Nie widzimy rzeczywistości tylko to, co chcielibyśmy zobaczyć.
MEDYTACJA jest obserwowaniem rzeczywistości pod każdym możliwym kątem, stajemy do konfrontacji z całą nieocenzurowaną prawdą o sobie i życiu a nie ze starannie wyretuszowanym ubarwionym iluzorycznym wizerunkiem siebie, z tego powodu medyatcja jest dla odważnych.
Dzięki medytacji Insight Wglądu dokonujemy rozróżnienia i przebudzenia, wynurzamy się z pomieszania zaczynamy rozumieć czym są myśli, emocje i jak mają na nas w pływ jak z nimi pozostawać jako świadek , jak wyjąć z automatyzacji zachowań i reakcji, jak żyć świadomie tu i teraz pełnią.
PORZĄDKUJE UMYSŁ ZACZYNAMY WIDZIEĆ TO CO JEST A NIE TO, CO WYDAJE SIĘ NAM ŻE JEST.
Wraz z praktyką poprawia się nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne choć pamiętajmy że medytacja nie ma nic wspólnego z relaksacją czy krainą szczęśliwości.
Każdy z nas ma możliwość na wyciągnięcie dłoni stać się dla siebie wyspą, schronieniem nie ma innego schronienia w niczym poza sobą samym.
MEDYTACJA INSIGHT WPŁYNIE W TRANSFORMUJĄCY SPOSÓB NA WSZYSTKIE DZIEDZINY TWOJEGO ŻYCIA.
Jedynym sposobem bezpośredniego doświadczenia prawdy jest spojrzenie wewnątrz siebie, spokojne niereaktywne obserwowanie, przez całe życie jesteśmy w schemacie patrzenia na zewnątrz, medyatcja pozwala nam przekształcić patrzenie, poznać siebie, rozumiemy jak szkodliwa jest ignorancja automatów schematów naszego umysłu których nie jesteśmy świadomi.
Dzięki praktyce staniesz się świadomy twoich uwarunkowanych reakcji, uprzedzeń, które zaciemniają twój mentalny obraz i powodują cierpienie.
twój umysł staje sie spokojny i czysty a ciało rozluźnione.
Dzięki praktyce wiele chorób psychosomatycznych znika w sposób naturalny w wyniku eliminacji napięć mentalnych.
Zajęcia są dla każdego bez wzg na zaawansowanie czy jego brak w praktyce medytacji.
MEDYTACJA TA MA FORMĘ ŚWIECKĄ ŁĄCZĄC MĄDROŚĆ WSCHODNICH NIEZWYKŁYCH NAUK Z ZACHODNIĄ OTWARTOŚCIĄ I GOTOWOŚCIĄ DO PRZEMIANY.
Buddyzm TERAVADA oferuje nam skuteczny system służący badaniu głębszych warstw umysłu, aż do rdzenia samej świadomości, odzyskujemy utracony kontakt z ciałem, poprzez proces ucieleśnienia, bycie w esencji tu i teraz.
Uczy nas jak być w życiu mniej wysiłkowo, jak zaprzestać walki ze sobą i innymi, jak odnaleźć utracony spokój i ugruntowanie w świecie którym żyjemy w okolicznościach w których obecnie jesteśmy.
Dzięki prezentowanej technice medytacyjnej uzyskasz stopniowy i efektywny wzrost uważności i świadomości, jest ona starożytnym skodyfikowanym systemem treningu umysłu, czyniąc to w sposób pełen współczucia i życzliwości. Kiedy stajemy się uważni zaczynamy uświadamiać sobie kim naprawdę jesteśmy po maską naszego małego ego.
Celem Medytacji INSIGHT jest oczyszczenie umysłu, oczyszczamy go z tego co mój nauczciel nazywa czynnikami drażniącymi PSYCHIC IRRITANTS i wówczas zauważamy ile stresu i napięcia generujemy my sami.
Przejmujemy odpowiedzialność za swoje życie.
Kiedy umysł jest wolny od wszelkich negatywnych schematycznych uwarunkowań, zawsze jest pełen miłości i spokoju oraz szczęścia.
Kiedy usuniesz negatywność wówczas pozostaje pozytywność w czystej postaci, ale wiedź że nikt nie zrobi tego za ciebie.
ZAJĘCIA
Medytacja jest prowadzona krok po kroku
dokładnie wyjaśniana.
PROSZĘ ZAŁÓŻ WYGODNY STRÓJ
Sprzęt wspierający praktykę jest na miejscu w Klinice
Każde zajęcia zawierają mowę przewodnią, która układa nam praktykę i jest wskazówką do praktyki w naszej codzienności.
Po każdej sesji jest również czas na pytania i odpowiedzi których celem jest zrozumienie i pogłębienie praktyki.
PODCZAS KURSU:
Krok po kroku dowiecie się i doświadczycie czym jest medytacja a czym napewno nie jest.
Poznacie technikę medytacji Uważności Wglądu Vipassana.
Doświadczycie jej wpływu na ciało i umysł.
Doświadczycie czym jest bycie tu i teraz.
Czym jest identyfikacja i jej brak.
Czym jest tożsamość i jak kieruje naszym życiem.
Jaka jest różnica pomiędzy robieniem a byciem.
Czym jest doświadczanie rzeczywistości takiej jaka JEST.
Czym jest poczucie pustki.
Czym jest wgląd w naturę rzeczywistości.
Jak być z tym co uwidacznia, odsłania się podczas praktyki.
Czym jest identyfikacja i jej brak.
Doświadczysz różnicy pomiędzy tożsamością a obecnością.
Czym jest uczucie oddzielenia od rzeczywistości.
Czym jest poczucie pełni.
Czym jest dyskursywne myślenie i czy możemy z niego zrezygnować.
I wiele innych kluczowych zagadnień związanych z medytacją.
DLA KOGO:
Dla każdego kto pragnie kroczyć ścieżka rozwoju osobistego i duchowego
Program bazuje na 90 % praktyki 10 % wiedzy
KORZYŚCI:
Zrozumienie i wgląd w powyżej wymienione tematy.
Skupienie uważności i poszerzenie percepcji.
Uwrażliwienie i urealnienie tzw trzeźwość emocjonalna.
Poczucie głębokiego sensu życia.
Pełna akceptacja rzeczywistości.
Poczucie odpowiedzialności.
Poczucie harmonii.
Działanie w zgodzie z głębszym porządkiem.
Wgląd w naturę umysłu, emocji.
Wgląd w naturę rzeczywistości.
Głębokie procesy Introcepcji.
Rozszerzenie świadomości na ciało.
odzyskanie kontaktu z ciałem.
Podczas sesji zawsze towarzyszy nam istotny kluczowy temat co do którego zyskujemy wgląd i doświadczenie na ścieżce naszego rozwoju.
ZAPISY do 30 października 2021
Zapisy SMS 604161670
Lub mailem Kasia.jogin@ gmail.com
koszt 365 jest to koszt 9 spotkań po 2 godziny.
Można również przybyć jednorazowo na zajęcia koszt uczestnictwa 50 zł
Wpłata na konto Mbanku lub w szkole
nr konta 061140 2004 0000 3102 7818 7476
O MNIE W KILKU SŁOWACH:
Zapraszam Katarzyna Jaguszewska
Prowadzę regularne kursy i spotkania medytacyjne od 12 lat, mam bogate i ugruntowane doświadczenie w praktyce medytacyjnej praktykuje pod okiem moich mistrzów tak w kraju jak i poza granicami W KANONIE PALIJSKIM oraz ZEN odbieram regularne nauki i personalne wskazówki dalszego rozwoju duchowego.
DOŚWIADCZENIE:
CERTYFIKOWANY NAUCZYCIEL MBSR certyfikat wydany przez INSTYTUT FOR MINDFULNESS BASED APPROACHES W NIEMCZECH
CERTYFIKACJA IMA
POLSKI INSTYTUT MINDFULNESS
Członkini Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR I MBCT
Wykładowca Polski Instytut Mindfulness. POLIM w ramach Uważnego Ruchu. ( w latach 2019-2021)
DYPLOMOWANY MIĘDZYNARODOWY COACH w podejściu ZEN COACHINGU wydany przez Kare Landfalda.
Nauczyciel, koordynator i osoba wprowadzająca Mindfulness do szkół w Polsce.
Dyplomowany nauczyciel MBCT w trakcie certyfikacji TERAPII POZNAWCZEJ OPARTEJ NA UWAŻNOŚCI zapobiegania nawrotom depresji MBCT organizowanego przez OXFORD MINDFULNESS CENTRUM PRZY WYDZIALE PSYCHIATRII UNIWERSYTETU W OXFORDZIE oraz Fundacji Rozwoju Mindfulness.
Dyplomowany nauczyciel MBCL Mindfulness Based Compassionate Living Course. Frits Kostner i Erick van den Brink Holandia.
Absolwentka Kursu Build Resilience Through Mindfulness and Compassion
Joe Loizzo & Abdelrahman
Absolwentka Kursu Trauma Sensitive Mindfulness
Absolwentka kursu Coping with Trauma Related Dissociation
Coach Uważności/ Mindfulness
Dyplomowany nauczyciel medytacji Insight.
Nauczyciel rozwoju duchowego i osobistego.
Prezes Instytutu Świadomego Życia „Here & Now”.
Twórcą miejsca pełnego mocy i rozwoju duchowego,
Yoga & Mind oraz Kliniki Redukcji Stresu i Mindfulness.
Z miłością zapraszam Katarzyna Jaguszewska